2016

  • Kolorowy Bal– impreza karnawałowa dla dzieci w Ośrodku Kultury w Sejnach prowadzona przez „Teatr pod Orzełkiem” z Białegostoku dofinansowana przez Dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach, Burmistrza Miasta Sejny, Starostę Powiatu Sejneńskiego, Wójta Gminy Sejny oraz firmę Sejnet- Rafał Sławiński
  • Świetlico-otwórz się! -projekt dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Urząd Miasta w Sejnach
  • Archiwum Miejsko-Gminne– projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Sejnach
  • Wakacje z teatrem- warsztaty dla dzieci i młodzieży z Sejn-projekt dofinansowany przez Urząd Miasta w Sejnach
  • Nie próbuję, nie częstuję– projekt dofinansowany przez Urząd Miasta w Sejnach
  • Šešupė ir Seina / Marycha – jaunimą jungiančios upės-spotkanie młodzieży z Mariampola, Łoździej i Sejn w dniach 13.06-16.06.2016 w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla, Lazdijų viešoji biblioteka oraz Stowarzyszenie Origo

  • Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę– projekt dofinansowany przez Urząd Miasta w Sejnach
  • Spotkajmy się w Święta– projekt dofinansowany przez Urząd Miasta w Sejnach
  • Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Sejny